Me rastin e WMF Interational Roadshow në Tiranë, mbajtur më 15 mars në hotel Plaza dhe organizuar nga kompania italiane Search On Media Group Srl, Presidenti dhe Zëvendës Presidenti i shoqatës Assecomm ecommerce morën pjesë për të ndjekur konkursin e startupeve shqiptare.