Avantazhet për anëtarët e shoqatës

Për konsumatorët

Assecomm ndihmon shtetasit shqiptarë duke ofruar:

 • regjistrim gratis në të gjitha webinar-ët e shoqatës
 • kurse formimi për të blerë online në siguri të plotë;
 • këshilla ligjore në rastet e mashtrimit online;
 • mbështetje për kërkimin e ofertave të punës në sektorin dixhital;
 • kurse formimi për t’u bërë profesionistë të web-it.

Për shitësit

Assecomm mbështet bizneset që dëshirojnë të shesin ose shesin online nëpërmjet:

 • regjistrimit gratis në të gjithë webinar-ët e shoqatës;
 • news mbi sektorin e ecommerce në Shqipëri dhe në gjithë botën;
 • promovim në faqet internet të Assecomm
 • mbështetje për krijimin dhe promovimin e një ecommerce
 • orientim teknik në kuadër të ecommerce
 • kurse formimi për ecommerce
 • këshilla ligjore dhe teknike në rastin e mashtrimeve online
 • marrëveshje me partnerë të sektorit
 • shpërndarje e studimeve dhe analizave të sektorit
 • këshilla ligjore për ecommerce
 • këshilla fiskale për ecommerce
 • këshilla për logjistikën e ecommerce dhe eksportit
 • mbështetje për gjetjen e profilave të specializuar në ecommerce

PËR FURNIZUESIT E SHËRBIMEVE

Assecomm mbështet agjencitë dixhitale, software house, marketplace, korrierët, bankat, pra në përgjithësi të gjithë furnizuesit e sektorit dixhital dhe ecommerce nëpërmjet:

 • regjistrimit gratis në të gjitha webinar-ët e shoqatës;
 • promovim në faqet internet të Assecomm;
 • mbështetje për futjen në tregun shqiptar;
 • analiza për sektorin në Shqipëri;
 • mbështetje për identifikimin e klientëve të rinj;
 • promovim i brand-it;
 • shpërndarje e studimeve dhe analizave të sektorit;
 • aktivitet network-u
 • mbështetje për gjetjen e figurave profesionale.
Back to top