Këshilli Drejtues

DANIELE RUTIGLIANO

PRESIDENTI

Email: [email protected]

Daniele Rutigliano është biznesmen dixhital, si dhe shitës online me disa ecommerce.
Administrator i vetëm dhe themelues i dy kompanive dixhitale, Aproweb dhe Akkountweb, si dhe konsulent ecommerce për kompani të ndryshme. Nga 2010 është profesor i ecommerce në kurse dhe master universitare me më shumë se 800 orë mësim. Gjithashtu nga viti 2021 është profesor i universitetit LUM. Së fundmi është autor i disa librave, midis të cilëve best seller-i “Ecommerce Vincente”, një manual i plotë për tregtinë elektronike, që është blerë nga më shumë se 8.000 biznese, studentë dhe shitës.

DONATO TARTAGLIA

ZËVENDËS PRESIDENT DHE DREJTOR EKZEKUTIV

Email: [email protected]

Titullar i studios për Konsulencën ndaj shoqërive tregtare, Tartaglia & Partners, i dipllomuar në Ekonomi dhe Management, Ekonomist dhe Revizor i Rregjistruar në Dhomën e Ekonomistëve dhe Ekspertëve Kontabël të Barit, Konsulent dhe Ekspert Gjykate.
Master në Ecommerce & Internet Marketing – Konsulent dhe Partner i Aproweb s.r.l.
I specializuar në konsulencën tatimore ndaj bizneseve, Ekspert i aspekteve tatimore dhe administrimit të tregtisë elektronike, konsulent për ndërkombëtarizimin dhe planifikimin fiskal të shoqërive tregtare, konsulent në operacione të jashtëzakonshme të shoqërive tregtare, në kontrollin e administrimit dhe organizimit të strategjisë së kompanive.
Profesor për Master dhe Kurse Formimi. Autor i teksteve mbi aspektet tatimore: “Transformimi i shoqërive tregtare” dhe “Të ardhurat tatimore të shoqërive të kapitalit: analiza të rasteve të veçanta”.

FABIOLA ISMAILI

SEKRETAR

Email: [email protected]

E dipllomuar në Fakultetin Juridik të Tiranës në vitin 2000, fillonte rrugëtimin e saj profesional duke punuar për studio ligjore të rëndësishme, të specializuara në të drejtën tregtare. Në 2007 bëhej anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë. Në Itali përfundonte praktikën për njohjen e titullit profesional si anëtare e Dhomës së Avokatisë në Foggia. Administratore e disa kompanive me seli ne Bari ndiqte nga afër përshtatjen e këtyre kompanive me normativën mbi GDPR. Në 2019 krijonte kompaninë e vet FI SOLUTIONS S.R.L.S. – BALCANDO, që ka si objekt mbështetjen e bizneseve italiane dhe shqiptare në rrugëtimin e tyre në procesin e ndërkombëtarizimit.
Në vitet e fundit kompania e saj ka qënë partnere në aktivitete dhe mission ekonomike të rëndësishme.
Profesioni i avokatit vazhdon të ngelet një nga fushat kryesore të aktivitetit të saj, duke u specialuzar në të drejtën private dhe ndërkombëtarizimin e shoqërive tregtare.
Anëtare e Confindustria Albania dhe Përfaqësuese e Dhomës së Tregtisë Italo-Orientale për Shqipërinë dhe Ballkanin.

Back to top